Ako se prilikom preuzimanja pošiljke utvrdi da je pošiljka (paket) ili proizvod oštećen, u njemu nedostaje sadržaj ili su vidljivi znakovi otvaranja, kupac je obvezan odmah, a najkasnije u roku 15 dana od preuzimanja, pokrenuti postupak reklamacije putem adrese e-pošte: online.hr@dexyco.hr

Vašu reklamaciju ćemo riješiti u najkasnije u roku od 15 dana.

Ako se na proizvodu pojeve materijalni nedostaci koje regulira Zakonom o obveznim odnosima, molimo vas da nas o nedostacima odmah obavijestite putem adrese e-pošte online.hr@dexyco.hr ili na telefonski broj +385 (0)1 55 10 188.